Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tästä rekisteriselosteesta löydät tarkan kuvauksen Komplett Services Finland Oy:n asiakarekisteriin tallennettavista tiedoista, rekisterin tarkoituksesta sekä tietosuojaselosteen.

 

Komplett Services Finland Oy asiakastietorekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

Laatimispäivä 05.06.2017

 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Komplett Services Finland Oy Y-tunnus 2782880-1, Kruthusgatan 17, 41104 Göteborg Ruotsi

2 REKISTERIN NIMI

Asiakastietorekisteri

3 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava: Laura Kovero

sposti: asiakaspalvelu@komplett.fi

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen rekisteröinnin tarkoitus on asiakastilin, takuutietojen, toimitusten sekä laskutuksen hallinta. Tallennamme turvallisuussyistä myös IP-osoitteen. Löydät tallennetut tiedot Omalta Sivultasi. Tämän lisäksi tietoja saatetaan hyödyntää esimerkiksi: palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja tuotevalikoiman kehittämiseen sekä asiakkaiden tiedottamiseen. Asiakkaan suostumuksella näitä tietoja käytetään myös markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

5 KORTTIMAKSUT

Maksukortin numeroa ei tallenneta kokonaisuudessaan. Emme tallenna tili- tai korttitietoja, näitä tietoja käytetään ainoastaan maksun, palautuksen tai hyvityksen yhteydessä.

6 MAKSUKORTIN TALLENNUS

Voit valita sivustollamme maksukorttisi tietojen tallennuksen, jotta sinun ei tarvitse aina syöttää maksukortin tietojauudelleen. Mikäli olet tallentanut maksukorttisi tiedot on tärkeää, että kirjaudut ulos tililtäsi tehtyäsi ostokset. Asiakas on vastuussa käyttäjätiedoistaan ja niiden luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle. 

Antamasi tiedot sähköistä maksua varten löytyvät ainoastaan henkilökohtaiselta käyttäjätililtäsi. Tiedot säilytetään voimassaolevan lain mukaisesti. Kortin tietojen tallennuksen tarkoituksena on tehdä maskusuorituksesta joustava ja turvallinen;; sinun ei tarvitse kuljettaa korttia mukana tehdäksesi ostoksia sivustollamme. 

Voit helposti lisätä tai poistaa kortin omille sivuillesi maksuvaihtoehdoksi. Maksusuoritusta varten käytämme Digital River World Paymentsiä maksunvälittäjänämme. Näin ollen kaikki tiedonsiirto salataan ja ulkopuoliset eivät saa tietojasi käsiinsä.  

7 YLEISTÄ

Tämä rekisteriseloste koskee Komplett Services Finland Oy:n hallinnoimia asiakastietoja sisältäviä järjestelmiä.

8 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

Nimi, henkilötunnus, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset asiakkaan antamat lisätiedot.

Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset, asiointihistoria, tuotteiden tai palveluiden osto- tai palautuspäivät, tuotteiden huoltotiedot, maksutavat, toimitettujen palveluiden ja tuotetakuiden alkamis- ja päättymispäivät, kuljetus- ja toimitustiedot ja asiakkaan ostamiin tuotteisiin sopivien tarvikkeiden ja palveluiden tiedot.

Asiakastiedot säilyvät Komplett Services Finlandilla 10 vuotta.

9 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Komplett Service Finland käyttää asiakkaan antamia tietoja. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä.

10 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Komplett Services Finland Oy ei luovuta tai myy asiakasrekisteritietoja; Komplettin kanssa työskentelevät kolmannet osapuolet voivat ainoastaan saada pääsyn sellaisiin tietoihin, jotka ovat välttämättömiä tiettyjen palveluiden suorittamiseksi Komplettille (perinnän tai laskutuksen yhteydessä sekä lainsäädännön velvoittaessa). Kyseisissä tapauksissa kolmas osapuoli sitoutuu tiukkaan sopimukseen tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Komplett päättää lisäksi aina millä tavalla tietojen käsittely suoritetaan. 

11 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Komplett Services Finland Oy ei luovuta rekisteriä sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää yrityksen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia, tämän lisäksi rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

12 REKISTERÖIDYN ASIAKKAAN OIKEUDET

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennetut tiedot maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tai virheellisen tiedon korjauspyyntö tai tietojen poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti tarpeellisilla yksilöintitiedoilla varustettuna osoitteeseen asiakaspalvelu@komplett.fi Uutiskirjeen asiakas voi perua itse suoraan sähköpostissa kerrotun peruutuslinkin kautta. Komplett Service Finland tarjoaa lisäpalveluna toiminnon, joka lähettää tiedot ostoskorissa olevista tuotteista suoraan asiakkaan antamaan sähköpostiin, mikäli ostos perutaan. Voit näin helposti palauttaa ostoskorin kaikkine tuotteineen ja jatkaa ostoksia vaivatta.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.