Ympäristötyö

Komplett Group liikkeemme Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa ovat saavuttaneet ISO 14001-sertifikaatin vuonna 2015. Tämä sertifikaatti on kansainvälinen standardi ympäristösuosituksille. 

Sertifikaatti varmistaa, että pyrimme aktiivisesti vähentämään ympäristökuormitusta toiminnassamme.

Komplett ympäristöpolitiikka

Ympäristöasioissa haluamme olla alamme johtava toimija. 

Komplett Group haluaa toiminnallaan pitää lupauksensa niin työntekijöilleen, yhteiskunnalle kuin ympäristöllekin.

Vähimmäisvaatimuksena toiminnallemme noudattamme ympäristöön liittyviä lakeja ja määräyksiä. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristötyömme tasoa ja haluamme olla siinä alamme edelläkävijä. 

Odotamme, että myös kaikki yhteistyökumppanimme työskentelevät kanssamme kohti ympäristötavoitteitamme. Ympäristövaatimukset ovatkin keskeinen osa allekirjoittamaamme sopimusta ulkoisten kumppaniemme kanssa.

Toivomme aiheen pohjalta aktiivista keskustelua ja käymme mielellämme tiivistä vuoropuhelua ympäristötavoitteistamme.

Komplett Group pyrkimykset: 

  • Siltä osin kuin se on taloudellisesti mahdollista, priorisoida ympäristömerkityt ja ympäristöystävälliset tuotteet.
  • Pitää huolen siitä, että meillä on tarkat sopimukset ympäristöasioiden suhteen tavarantoimittajiemme kanssa.
  • Työskennellä ennakoivasti ja aktiivisesti kohti ympäristötavoitteita. 
  • Ottaa ympäristötekijät huomioon, kun valitsemme uusia tuotteita ja menetelmiä.
  • Huolehtia, että kaikista tuotteistamme löytyy ECO-sertifioitu-merkki.
  • Pitää huoli siitä, että ympäristökeskustelumme perustuu faktoihin ja lähestymistapaamme ohjaavat avoimuus ja selkeys.

Kuljetus

Komplettilla ei ole omaa kuljetuspalvelua. Tuotteidemme kuljetus hoituu yhteistyössä tavarantoimittajiemme, kuten Postnord:in kanssa.

Logistiikkamme kiinnittää erityistä huomiota ympäristötyöhön ja pyrimmekin jatkuvasti vähentämään hiilidioksidi-päästöjä.

Suurin osa kuljetuksistamme Pohjoismaissa tapahtuu junilla. Aiemmin käytimme muita kuljetustapoja, mutta vaihdoimme juniilla tapahtuvaan kuljetukseen vähentääksemme päästöjä ja ympäristörasitteita.

Lajittelu

Me Kompletilla lajittelemme jätteemme. Tähän liittyen pyrimme jatkuvasti vähentämään paperin käyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammin hyödynnämme sähköistä markkinointia, sähköposteja,  ja sähköisesti lähetettäviä kuitteja, tilausvahvistuksia ja pakkausmerkintöjä.

Pakkausmateriaalit

Kompletin tärkein toimittaja käyttää ympäristösertifioituja pakkauksia. Käytettävät muovit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan polttaa sekä käyttää uudelleen aiheuttamatta haitallisia päästöjä. Käyttämämme kartonki on kierrätettyä (kierrätysjäte uudelleenkäytetään).

Energiankulutus

Komplett on nimennyt useita parannuskohteita, joilla voimme vähentää energiankulutusta toimistoissamme ja varastoillamme. Meillä on järjestelmiä, jotka valvovat virrankulutusta ja ajastimia (jotka vähentävät virrankulutusta iltaisin) tiloissamme.

Toimittajien valinta

Komplett asettaa ympäristövaatimukset tavarantoimittajillemme. Yritämme aktiivisesti saada kumppaneitamme tekemään parannuksia, joilla on vähiten ympäristövaikutuksia kaikissa vaiheissa.

Vihreämpi Komplett

Kaikki Komplett-työntekijämme käyvät ympäristökoulutuksen. Sitoudumme vahvasti ympäristötyöhön ja kehitämme jatkuvasti vihreämpää Komplettia.